Najdôležitejšou súčasťou tejto stránky sú aktuálne informácie zo všetkých športových odvetví v meste Košice a jeho blízkom okolí. Ponúkame možnosť zapojenia sa do tvorby obsahu pre začínajúcich i amatérskych novinárov.  Tým ponúkame možnosť publikácie článkov týkajúcich sa športových podujatí a klubov pôsobiacich na území mesta. Chceme pokračovať v tejto iniciatíve a ponúkať návštevníkom informácie nielen ohľadom športových podujatí v meste Košice. V prípade záujmu, kontaktujte nás, prosím, formou e-mailovej správy zaslanej na adresu sportkosice@gmail.com.

Organizátor podujatia, zástupca športoviska alebo klubu zašle administrátorovi informácie o podujatí, službách športoviska či činnosti klubov  elektronicky na info@sportkosice.sk

Jednou z možností je tiež vyplnenie formuláru na registráciu športových podujatí: https://sportkosice.sk/17320-2/

Administrátor posúdi príspevok po obsahovej stránke a skontroluje úplnosť informácií. Následne príspevok schváli a zverejní BEZODPLATNE na stránke www.sportkosice.sk.

Verejnosť na stránke nájde športové novinky z Košíc, informácie o organizovaných podujatiach, vizitky športovísk, klubov a organizácií na jednom mieste www.sportkosice.sk.